حفاظت کاتدی در مقابل خوردگی های فیزیکی و شیمیایی

حفاظت کاتدی در مقابل خوردگی های فیزیکی و شیمیایی

حفاظت کاتدی در مقابل خوردگی های فیزیکی و شیمیایی

چکیده:

موضوع مورد بحث بررسي يكي از روشهاي مقابله با خوردگي به نام حفاظت كاتدي در صنعت مي باشد كه با گردآوري از منابع و سايت هاي گوناگون منتج شده است البته از آنجائيكه در جهان متحول هر لحظه مجهولات كشف و دامنه علم گسترش مي يابد لزوم اطلاع از نتايج آخرين تحقيقات مراكز گوناگون به منظور تكميل دانسته ها ضروري به نظر مي رسد...

مباحث مورد بحث :

- خوردگي و ماهيت آن

- خوردگي و انواع آن                                                         

- حفاظت كاتديك          

- حفاظت كاتديك در لوله هاي انتقال گاز                                               

- منابع و ماخذ      

تعداد صفحات: 111 صفحه

نوع فایل : فایل وورد با فرمت doc


اینجا هم مشاهده کنید